قانون جذب چیست؟

طراحی سایت

قانون جذب چیست ؟

“هیچ چیز ثابت نیست همه چیز در حال حرکت است همه چیز در حال ارتعاش کردن است”

جهان هستی از یک سری قوانین به نام ” قوانین هستی” تشکیل شده است. این قوانین هرگز نقصان نمی یابند. اگر شما این قوانین را یاد بگیرید و درک کنید، نه تنها موثر تر و بهتر زندگی میکنید بلکه م توانید خالق زندگی خودتان باشید. با شناخت این قوانین یاد میگیرد که چگونه هر آنچه را که دوست دارید جذب کنید.

“اگر شما میخواهید راز های جهان هستی را کشف کنید روی اصطلاحاتی چون انرژی، فرکانس و ارتعاش تمرکز کنید”

قانون جذب اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که هر چیزی که در این جهان هستی با یک فرکانس معینی ارتعاش می کند. ارتعاشات به نسبت فرکانس ها ی خودشان متفاوت هستند.

اگر میخواهیم بفهمیم که جهان مادی چگونه خلق شده است و چه چیزی آن را در یک پویایی مستمر نگه داشته است، باید زبان کد های انرژی را مطالعه و بررسی کنیم که زبان کد های انرژی از ارتعاشات و فرکانس تشکیل شده است. ما میدانیم که جهان هستی از ماده ساخته شده است اما مکانیسم عملکرد آن را نمی دانیم.

بنیان قانون جذب

تفاوت بین فرکانس و  ارتعاش:

وقتی از چشم انداز آفرینش دنیای مادی به فرکانس و ارتعاش توجه می کنیم، متوجه می شویم که این دو مقوله کاملا متفاوت هستند. فرکانس یک الگوی چرخه ای از امواج عددی است که خاموش و روشن می شوند. و این که واحد های انرژی با چه سرعتی به هم مرتبط می شوند و گسترش پیدا میکنند. نرخ فرکانس ارتعاشی را تعیین می کند. در فیزیک، فرکانس به تعداد امواجی که از یک نقطه ثابت در واحد زمان عبور می کند میگویند. و ارتعاش معینی حرکت تناوبی یا نوسان یک جسم قابل ارتجاع یا سفت است همچنین می توانیم بگوییم ارتعاش همان نیروی متوسطه برای تغییر جسمی از یک حالت به موقعیت تعادل می باشد.

فرآیندی که انرژی را به نقطه خنثی مرتبط می کند را در  ارتعاش و فرآیندی که انرژی را از نقطه خنثی، خنثی بسط میدهد را نوسان (فرکانس) گویند. ترکیب ارتعاش و نوسان همان چیزی است که میزان فرکانس ارتعاشی همه اجسام را تشکیل می دهد. امواج عددی امواج ایستاده ای هستند که می آیند و می روند. این فرآیند الگوهای انرژی را تولید می کند ضمیر ما و DNA  ما همین الگو های انرژی را پردازش می کند و به همین ترتیب واقعیت زندگی بیرونی ما خلق می شود.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *